Loader

Какво се случва докато спим?

Какво се случва докато спим?

Спането и сънищата винаги са били основна част от човешкото съществуване.

dokato spim

 

 

Разбира се, сънят е сложен въпрос, чиято функция  не се свежда само до необходимостта от почивка на организмите. Неговото научно изследване се провежда на няколко нива.  Хиляди лаборатории на съня, разпръснати по целия свят имат за цел да отговорят на три въпроса: какво е сънят, какви са механизмите и  неговите функции.

Бързото развитие на научните изследвания е било възможно благодарение на развитието на полисомнография, техника, която записва множество физиологични промени, които се случват по време на сън, която позволила по-дълбоко познание.

С тaзи и други нови техники за анализи на сигналите,  е било установено, че сънят има пет циклични етапа, които са: сънливост, лек сън, дълбок сън, дълбок сън с бавни вълни и бързо движение на очите (REM) .

Почти 50% от времето, прекарано в сън, съответства на лекия сън, около 20% на REM фаза, а останалите 30% се разпределят между другите етапи. Обикновено, докато спим преминаваме през всички етапи.  Те се редуват циклично от първата до REM фазата и след това започва отново с първата.

Един пълен цикъл на сън, продължава средно от 90 до 110 минути. Първите цикли са сравнително кратки REM сънища и дълги периоди на дълбок сън, но късно през нощта, REM сънищата се удължават и времето на дълбок сън намалява.